ANBI

Naam

De naam van de kerkelijke gemeente is Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

 

Nummers van de vereniging

Kamer van Koophandel-nummer 76041026

RSIN 824149282                    (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)  

SBI (Standaard BedrijfsIndeling) code 94911 Religieuze organisaties

 

Post- en bezoekadres

De kerkdiensten vinden plaats in het Wijkgebouw Thabor,

van Boetzelaerlaan 286

2581 BC  Den Haag / Scheveningen

 

Namen bestuurders

Scriba J. Post

Diaken E.J. Nijland

Predikant ds. J.W. van Estrik

Penningmeester J. Pronk

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging ontvangen geen beloning.

De ambtsdragers van de HHG ontvangen overeenkomstig de orde van de kerk geen beloning.

 

Het werk wordt verricht uit roeping.

Volgens de kerkorde ontvangen predikanten een bedrag voor een preekbeurt, alsmede vergoeding van reiskosten.

 

Verslag

Elke maand wordt in het kerkblad activiteiten zoals kerkdiensten aangekondigd.

 

Financiële verantwoording

Eens per jaar wordt een kascontrole gedaan door een bestuurslid en een onafhankelijk gemeentelid.

 

ANBI verslag, inkomsten en uitgaven / begroting is te zien via onderstaande link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gC2Bda3NtoXeBqJI0f3XjASlWbRJMtXj/edit?usp=sharing&ouid=103598530913446503710&rtpof=true&sd=true