Welkom!

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

Beste gemeenteleden,

Bij leven en welzijn hopen wij vanaf D.V. zondag, 3 mei weer de ochtenddiensten te kunnen houden, mede doordat de berichten de goede kant opgaan v.w.b. de verspreiding van het beruchte virus.

Ook omdat wij als gemeente zeer klein zijn in getal en een grote kerk ter beschikking hebben, waardoor wij kunnen voldoen aan de door de overheid gestelde regels!

Wij hopen jullie dan weer te mogen ontmoeten, maar respecteren het indien het anders is, het is echter niet gering wat er aan de hand is in ons land en wereldwijd.

Ook deze ziekte en de vele sterfgevallen, is een zeer ernstige roepstem van de God des Hemels en der aarde.

Des temeer zouden we het voorrecht van de kerkdiensten moeten gaan waarderen en onze plaats niet leeg te laten, want dat is het Heiligdom waar het volk vergadert is! (Psalm 84)

Het zijn de Heilige gebouwen, waar wij de vrije gunst en de hulp van Hem mogen genieten en daar valt het luisteren via de media geheel in het niet!

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

LET OP!:  VANAF ZONDAG 15 MAART VERVALT DE MIDDAG DIENST TOT NADER BERICHT

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.  

oude-kerk-scheveningen