Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Scheveningen 

 

De diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente Scheveningen (Thabor) worden sinds 3 april 2022

gehouden in het wijkgebouw Thabor aan de van Boetzelaerlaan 286 in Scheveningen.

Aanvang van de erediensten is elke zondag om 15.00 uur.

De Predikant is dominee J.W. van Estrik.

Bij de kerk is parkeergelegenheid , LET OP Het is betaald parkeren vanaf 13.00 uur!

Omdat dominee J.W. van Estrik 10 april is bevestigd als predikant van onze gemeente is er ook een eind

gekomen aan het consulentschap van dominee Klopstra. Wij willen hem dan ook bedanken voor

de afgelopen jaren dat hij ons als kerkenraad en gemeente heeft bijgestaan.

Wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen en sterkte toe!

Uw kerkenraad

 

BEZOEK EREDIENSTEN

gemeenteleden / bezoekers,

U bent elke zondag van harte welkom in het Wijkgebouw Thabor aan de van Boetzelaerlaan 286 te Scheveningen om de erediensten bij te wonen van onze gemeente.

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.