Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

TOEGANG OUDE KERK

Vanaf zondag 16 mei is het mogelijk om de kerk te bereiken via de ingang Jacob Pronkstraat zodat u niet meer door de Keizerstraat hoeft te rijden. De pollers staan naar beneden van 14.30 tot 15.00 uur. Tussen deze tijden kunt u zo de parkeerplaats van de Oude Kerk oprijden.

BEZOEK EREDIENSTEN


Beste gemeenteleden,

Vanaf juni 2020 houden wij middag diensten met aanvang van 15:00 uur , ipv de ochtenddienst, dit omdat dat er geen 2 diensten vlak na elkaar mogen worden gehouden conform de regels van het RIVM.

Wel moeten alle regels van het RIVM nog steeds in acht worden genomen.

Omdat wij als gemeente zeer klein zijn in getal en een grote kerk ter beschikking hebben, kunnen wij voldoen aan de door de overheid gestelde regels, zoals het maximale aantal van 60 bezoekers.

Wij hopen u in de middagdienst weer te mogen ontmoeten.

Gasten,

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze (meelevende) gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken.

Gezien de kleine gemeente die wij zijn, hanteren wij geen aanmeld methode via website of email, en hopen een ieder die naar de dienst komt daarom te mogen ontvangen. Dit is tot op heden altijd gelukt. Dus schroom niet naar een ere-dienst te komen, u  bent van harte welkom!!

Wij hopen dat onze erediensten weer door een ieder bezocht kunnen worden.

~~~~~~~~

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.  

oude-kerk-scheveningen