Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

Afkondiging voor de gemeente van Scheveningen (Thabor)

Het breed moderamen van de classis West is akkoord gegaan met het vormen van een combinatie van onze gemeente met de gemeenten van Moerkapelle en Voorschoten.

Tevens heeft het moderamen autorisatie verleend voor het beroepen van een predikant.

De gezamenlijke kerkenraden stellen voor om een beroep uit te brengen op ds. J.W. van Estrik uit Goedereede.

Alle aanwezige stemgerechtigde lidmaten hebben zaterdag 27 november hun stem uitgebracht, de uitslag hiervan is dat alle stemmen akkoord waren voor het uitbrengen van het beroep op ds. J.W. van Esrtik.

We vragen het beroepingswerk in uw gebeden en meeleven te gedenken.

BEZOEK EREDIENSTEN


Beste gemeenteleden / bezoekers,

U bent allen van harte welkom in de Oude Kerk te Scheveningen om de erediensten bij te wonen van onze gemeente.

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.  

TOEGANG OUDE KERK

Vanaf zondag 16 mei is het mogelijk om de kerk te bereiken via de ingang Jacob Pronkstraat zodat u niet meer door de Keizerstraat hoeft te rijden. De pollers staan naar beneden van 14.30 tot 15.00 uur. Tussen deze tijden kunt u zo de parkeerplaats van de Oude Kerk oprijden.

oude-kerk-scheveningen