Welkom

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

Bezoek erediensten

Gasten, Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is, kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat wij u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden.


Beste gemeenteleden,

Vanaf afgelopen zondag 7 juni zijn er weer middag diensten ipv de ochtendiensten, dit omdat dat er geen 2 diensten vlak na elkaar mogen worden gehouden van het RIVM.

Wel moeten alle regel van het RIVM nog steeds in acht worden genomen, omdat wij als gemeente zeer klein zijn in getal en een grote kerk ter beschikking hebben, kunnen we voldoen aan de door de overheid gestelde regels!

Wij hopen jullie ook in de middagdiensten weer te mogen ontmoeten, maar respecteren het indien het anders is, het is echter niet gering wat er aan de hand is in ons land en wereldwijd.

Ook deze ziekte en de vele sterfgevallen, is een zeer ernstige roepstem van de God des Hemels en der aarde.

Des temeer zouden we het voorrecht van de kerkdiensten moeten gaan waarderen en onze plaats niet leeg te laten, want dat is het Heiligdom waar het volk vergadert is! (Psalm 84)

Het zijn de Heilige gebouwen, waar wij de vrije gunst en de hulp van Hem mogen genieten en daar valt het luisteren via de media geheel in het niet!

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.  

oude-kerk-scheveningen