Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

Afkondiging voor de gemeente van Scheveningen (Thabor) Beroep Ds. J.W. van Estrik 

Maandag 20 december heeft ds. van Estrik zijn beslissing persoonlijk aan ons bekend gemaakt in de oude kerk op Scheveningen,  we mogen u mededelen dat hij het beroep naar Scheveningen, Moerkapelle en Voorschoten heeft aangenomen we zijn onze Heere God dankbaar voor deze vreugdevolle mededeling en dankbaar dat we weer een herder en dienaar in onze gemeente mogen hebben/verwelkomen.  Tegelijk vragen we u dominee van Estrik en de gemeente van Goedereede te gedenken in uw gebed met deze beslissing!

Omdat ds. van Estrik het beroep heeft aangenomen komt er ook een einde aan het
consulentschap van onze consulent dominee Klopstra. Wij willen hem dan ook bedanken voor
de afgelopen jaren dat hij ons als kerkenraad en gemeente heeft bijgestaan.
Wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen en sterkte toe!

Uw kerkenraad

BEZOEK EREDIENSTEN

gemeenteleden / bezoekers,

U bent allen van harte welkom in de Oude Kerk te Scheveningen om de erediensten bij te wonen van onze gemeente.

Hartelijke groeten en GODS zegen toegewenst,

Daarnaast kunt u de diensten via kerktelefoon meeluisteren, als achteraf beluisteren, via deze website of een cd op aanvraag.  

TOEGANG OUDE KERK

Vanaf zondag 16 mei is het mogelijk om de kerk te bereiken via de ingang Jacob Pronkstraat zodat u niet meer door de Keizerstraat hoeft te rijden. De pollers staan naar beneden van 14.30 tot 15.00 uur. Tussen deze tijden kunt u zo de parkeerplaats van de Oude Kerk oprijden.

oude-kerk-scheveningen